Hem » Opinion » Krönikor » Ungsvenskarna: Vården måste prioriteras

Ungsvenskarna: Vården måste prioriteras

image_pdfimage_print

Sjukvården kan kortfattat delas in i tre nivåer:

• Primärvården, där fokus ligger på förebyggande insatser och hälsofrämjande aktioner.

• Sekundärvården, där man har specialistmottagningar och dit fall skickas som inte kan lösas i primärvården.

• Tertiärvården, sluten sjukhusvård, där man kräver högre komplexitet i insatserna.
Primärvården är effektiv, då tidiga insatser kan förbättra hälsan för individen, minska incidensen av olika sjukdomar, minska sjukfrånvaron, öka individens livskvalité och minska kostnaderna för vården. ”Att förebygga är bättre än att kurera” är en välkänd princip inom läkarkonsten, och likaså sant vad gäller den offentliga vården.

I flera länder har man strävat efter att skapa allt mindre vårdenheter som står nära folket och som ingriper i hälsorisker innan sjukdomen kommer till, där man ger upp den ”sjukhuscentrerade” modellen och sjukhusen står för ytterst avancerad vård. En sådan utveckling är viktigt för att bättre kunna anpassa hälsovårdsinsatser till behovet i regionen som omfattas av vårdcentralen. Ju mindre denna region är, desto mer specifikt kan man agera.

I Sverige är eftersträvan den samma, men resultaten är inte tillräckliga. Bland största problemen är bristen på personal, vilket vi redan skrivit om tidigare. Läkarna byts ut för ofta och kontinuitetsprincipen, som är vital för modellen, brister. ”Ungefär 25 procent av patienterna saknar en fast läkarkontakt och individuell planering”, enligt Socialstyrelsens lägesrapport för 2016. Samtidigt som vårdpersonal i vissa platser är upptagna med administrativa jobb (här kan man investera i anställning av administrativ personal för att frigöra vårdpersonal till vården).

Läkarförbundet har i sin läkartidning ständigt poängterat primärvårdens vikt för framtiden, samt de brister som finns idag. Försummelsen inom politiken leder till överbeläggningar på sjukhusen, längre köer till akutvården (då patienter som borde söka primärvården istället söker akutvård som är snabbare) och allmänt försämrad hälsa. Matematiken håller inte ihop om man förstår att det finns brist på vårdpersonal och vårdplatser, samt att befolkningen ökar konstant och utan kontroll. Allt detta leder till att Sverige fortfarande har bland de mest ”sjukhustunga” systemen bland EU:s länder.

Primärvården handlar också om utbildning. En person som kan förstå vikten av sunda levnadsvanor har betydligt större chans att ändra sitt beteende och leva sundare. För att få en person att förstå är det effektivare att utbilda redan från ung ålder i skolorna, att lära ut inte bara sunt beteende, men också konsekvenserna av osunt beteende i kunskap om vanligt förekommande sjukdomar. Här krävs, som del av en övergripande strategi, reella utbildningsinsatser för hela befolkningen i olika instanser.

Jag har jobbat i Brasilien, i region Amazonia, där primärvården har massiva svårigheter med bland annat sanitetsbrist, tropiska sjukdomar och okunnighet bland folket. Ändå satsar staten hårt på modellen. Sverige har obeskrivligt bra förutsättningar för att kunna bygga en primärvård utan dess like i världen. Allt som krävs är politiskt engagemang och ärlig vilja att förändra. En nationell insats. Handling istället för ord. Om ett parti säger sig vilja förbättra vården, men samtidigt minskar det ekonomiska stödet till sjukvården, eller behåller det på dagens nivåer, då står det klart att det blott handlar om ord. Sverigedemokraterna vill förbättra vården på riktigt. Resurserna finns, det är bara en fråga om prioriteringar.

Vi i Ungsvenskarnas utskott för vård- och omsorgspolitik förstår vikten av att bygga en stark primärvård för det svenska folket. Att dalta med en sådan fråga är inte ett alternativ om Sverige ska klara av det stora framtida behovet av sjukvården. Effektivisering kan inte ses bara i små åtgärder som enstaka personal kan utföra, även riksövergripande strategier måste tas fram för att effektivisera vården genom att investera rätt.

Vi tror på flera mindre enheter, bättre arbetsvillkor för att attrahera personal till sjukvården och primärvården, nya innovativa strategier för att ta itu med personalbristen, mer utbildning till allmänheten angående primärvården så att man vet var man ska vända sig, styra vårdpersonalens utbildning till att främja vikten med primärvården tidigt inom kursen, och, framförallt, att primärvården/prevention ska vara regeln inom samtliga sjukvårdsinsatserna.

 

Vård- och Omsorgspolitiska Utskottet, Ungsvenskarna
Dirceu Cavalcanti Rigoni – Talesperson
Beatrice Åström – Medlem
Jacqueline Maly – Medlem