Hem » Opinion » Reformera skolan – för både lärarnas och elevernas skull

Reformera skolan – för både lärarnas och elevernas skull

image_pdfimage_print

I dagarna är det skolstart. En hel generation av unga elever återgår till sina studier efter sommarlovet. För många är detta positivt, men den svenska skolan står just nu inför enorma svårigheter. Enligt OECD sjönk den svenska skolans kvalitet dramatiskt från 2003 till 2012 och vi är nu bland de länder som presterar sämst i hela västvärlden. Tyvärr talar mycket för att den negativa trenden fortsätter, inte minst eftersom det blir allt svårare att rekrytera och behålla kompetenta lärare.

Insikten att allt inte står rätt till har nått regeringen, som nu lovar ett par miljarder kronor till högre lärarlöner. Tyvärr är det en panikåtgärd utan någon genomtänkt plan bakom. Vi rekommenderar att regeringen tar del av vårt förslag om karriärvägar för lärare, som skulle ge kraftiga lönepåslag med motprestationer i form av vidareutbildning, ansvarstagande och långsiktighet i arbetet. Ett sådant system skulle också ge den enskilde läraren större inflytande över sin egen lön.

Ett av skolans största problem just nu gäller emellertid arbetsmiljön. Där står regeringen så vitt vi kan se helt utan åtgärder. Sverigedemokraterna vill se ett införande av jourklasser, dit man hänvisar elever som inte kan följa enkla ordningsregler. De allra flesta barn vill själva helst ha studiero och accepterar tydliga regler. En liten andel behöver dock särskilt stöd, vilket de också bör få i särskilda klasser. Detta skulle även gynna lärarnas arbetssituation.

En annan satsning från regeringens sida är att öppna ytterligare 3600 platser på landets lärarhögskolor. Men det är att börja i fel ända, problemet just nu är att lärarhögskolorna har svårt att fylla de platser som finns med kompetenta studenter. På sina håll är intagningskraven redan uppseendeväckande låga. Det finns ingen genväg, läraryrket måste helt enkelt bli mer attraktivt så att fler studenter söker lärarutbildningen och så att ambitiösa lärare satsar långsiktigt på sitt yrke.

Låt oss också tala om elefanten i rummet. Utöver alla problem som den svenska skolan står inför så tar kommunerna just nu emot tiotusentals barn till nyanlända migranter. Det är knappast resultatet av Sverigedemokraternas politik, men icke desto mindre ett faktum som vi alla måste förhålla oss till. Just nu tvingas lärare ständigt att ta emot elever som inte har tillräckliga språkkunskaper. En alltför hög andel språksvaga elever i klassen försämrar undervisningen och innebär som regel att övriga föräldrar tenderar att flyttar sina barn.

Sverigedemokraterna vill lösa detta genom att Skolverket inrättar en fungerande förberedelseskola, där barn till nyanlända migranter lär sig svenska ordentligt innan de flyttas till den ordinarie undervisningen. Sålunda utförs också tester, så att den mottagande skolan vet att nya elever behärskar svenska. I förberedelseskolan kan man utöver lärare i svenska engagera hemspråkslärare, som per definition har kunskaper i de nyanlända elevernas hemspråk och dessutom förståelse för deras situation. Undervisning i hemspråk vill vi däremot avsluta. Samhället måste prioritera att eleverna lär sig svenska, vilket gäller både resurser och skoltid. Ansvaret att studera föräldrarnas språk flyttas alltså över till frivilliga krafter.

Det är dock viktigt att förstå att den svenska skolan kräver djupgående reformer även på områden som inte berör migration. Vi måste göra upp med misslyckade pedagogiska experiment till förmån för internationellt beprövade arbetssätt – oavsett vilken migrationspolitik vi för.

Stefan Jakobsson – riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson (SD)
Robert Stenkvist – riksdagsledamot (SD)