Hem » Nyheter » Offentlig upphandling av livsmedel – import av ekologiskt går idag före svenskt

Offentlig upphandling av livsmedel – import av ekologiskt går idag före svenskt

image_pdfimage_print

Många kommuner och landsting köper idag in livsmedel, som ifall det hade producerats i Sverige, hade varit olagligt enligt gällande miljö- och djurskyddslagstiftning. I många fall så anger kommunerna att reglerna inte tillåter att man köper in livsmedel producerade i enlighet med svenska lagkrav.

Men det fungerar alldeles utmärkt. Skara kommun och ytterligare 13 kommuner i Skaraborg gjorde nyligen en gemensam upphandling som resulterat i att endast svenskproducerade köttprodukter serveras i dessa kommuners regi. I upphandlingen ställdes det krav utifrån Miljöstyrningsrådets miljö- och djurskyddskriterier. Detta innebär till exempel att kycklingprodukter ska komma från gårdar anslutna till salmonellakontrollprogrammet och transporttiden till slakt begränsades till 8 timmar.

Dessutom finns verktyg för att följa upp de ställda kraven, genom en leverantörsförsäkran i form av dokumentation som går att följa upp. Den beräknade merkostnaden för upphandlingen ligger cirka 15-20 procent högre jämfört med tidigare avtal. Detta kompenseras genom att kommunerna serverar något färre köttmåltider per år, samt en ökad säsongsanpassning för menyn.

Det finns även kommuner som utifrån förmenta miljöskäl väljer att endast köpa in ekologiskt av vissa varor, till exempel kött. Göteborgs stad är en sådan kommun som när den ställs inför valet mellan svenskt konventionellt eller importerat ekologiskt alltid väljer import. Budgeten för Göteborgs stad är det övergripande och överordnade politiska styrdokumentet för samtliga nämnder och bolag. Där står bland annat att endast ekologiska kött- och charkprodukter ska upphandlas samt att köttkonsumtionen ska minska. Frågar man Göteborgs Stad Upphandlings AB (upphandlingsbolaget) kan de heller inte svara på frågan hur stor andel av det ekologiska köttet som faktiskt är svenskt.

Vi i Sverigedemokraterna har en öppen och positiv inställning gentemot både konventionell och ekologisk odling och anser att dessa produktionsformer har en plats i svenskt jordbruksproduktion. Svensk miljölagstiftning är relativt strikt och vi har heller inga synpunkter vare sig emot konventionella odlare eller deras konsumenter. Sverige har ett av världens mest djur- och miljövänliga jordbruk, men den nuvarande avvecklingstendensen med en minskande livsmedelsproduktion innebär en ökad import av livsmedel från länder med betydligt lägre ambitioner på miljö- och djurskyddsområdet. Något som varken gagnar djur eller natur.

Vi i Sverigedemokraterna vill att alla livsmedel som köps in genom offentlig upphandling ska vara producerade i enlighet med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Vår ståndpunkt är att offentliga upphandlare i större mån ska ställa krav på inköpta livsmedel, i syfte att skydda människors hälsa och säkerställa ett gott djurskydd.

Vi vill dessutom se en ökad andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i den offentliga upphandlingen. Med en sådan politik gynnar vi ett livskraftigt svenskt jordbruk som producerar högkvalitativa och trygga livsmedel för svenska konsumenter.

 

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Runar Filper (SD)

Livsmedelspolitisk talesman

Jörgen Fogelklou (SD)

Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg