Hem » Kultur » Herder – Den moderna nationalismens fader

Herder – Den moderna nationalismens fader

image_pdfimage_print

Johann Gottfried Herder (senare von Herder), föddes 1744 i Mohrungen, Preussen, och dog 1803 i Weimar. Herder var filosof, författare, historiker och pedagog. Herder betraktas av många som den moderna nationalismens fader och då i synnerhet kulturnationalismens. Han förkastade rastänkande och menade att nationen formas och definieras av miljö och klimat, historia, språk och traditioner. Han betraktade nationen som den mest betydelsefulla mänskliga gemenskapen vid sidan av familjen och menade att varje nation hade rätt till självbestämmande och rätt till utveckling utifrån sina egna förutsättningar, utan påtvingade influenser utifrån. Däremot såg han positivt på frivilligt kulturutbyte och menade att inget folk, ingen kultur och ingen religion ensamt var utvalt eller satt på någon absolut sanning.

”Det är naturen som formar familjen.
Den mest naturliga staten består därför
av en nation, en utvidgad familj med en
nationalkaraktär”

Herder var skeptisk till staten och dess roll i samhället, men menade att i de fall det måste finnas en stat så skall statsbildningen vara baserad på nationen. Han vände sig emot de tankegångar som utgick ifrån att alla människor är stöpta i samma form och att universella principer och idéer skulle kunna appliceras på alla nationer. Tillhörighet till en nation är enligt Herder avgörande för att en individ skall kunna utvecklas till en konstruktiv och harmonisk människa.

”Man älskar inte sitt land, sina seder,
sitt språk, sin fru, sina barn, för att de
är bäst i världen, utan för att de är ens
egna.”

Han var demokrat och till skillnad från många senare tyska nationalistiska filosofer var Herders idéer fria från chauvinism och tankar om överlägsenhet. Han var motståndare till alla former av imperialism och slaveri och förespråkade att de tyska judarna skulle ges fulla medborgerliga rättigheter samtidigt som han ansåg att judarna hade rätt till en egen stat. Herder såg ett värde i alla kulturer och folkslag och hoppades att hans idéer skulle praktiseras av alla nationer i världen.

Herder kan därmed också sägas vara en av upphovsmännen till tanken om den universella nationalismen. Dessutom fäste Herder stor vikt vid religionen. Han förutspådde att Västeuropa i framtiden skulle komma att förkasta kristendomen och därefter börja ”ruttna” inifrån.