Hem » Uppmärksammar » Fortsatt extrema nivåer av asylansökningar

Fortsatt extrema nivåer av asylansökningar

image_pdfimage_print

Efter höstens intensiva migrationskaos kan det för tillfället verka som att stormen har bedarrat. Bilden av att Sverige är på väg ur krisen kunde dock inte vara mer fel. Regeringens åtgärder för minskad invandring har varit minst sagt otillräckliga. Asylansökningarna för januari är på fortsatt extrema nivåer, med nästan 4200 asylsökande. Minskningen sedan i höstas motsvaras av hur mönstret har sett ut tidigare år och det är därför mycket troligt att ansökningarna åter kommer att öka när våren och värmen kommer.

Att göra som många av de andra partierna samt en stor del av mediasverige – låtsas som att migrationskrisen är över genom att jämföra 2015 års höstnivåer med nivåerna för januari 2016 – visar inte på någonting annat än den oärlighet som råder när det kommer till diskussionerna om invandringen till Sverige. Ska jämförelser göras gällande invandringsnivåerna blir det endast relevant om jämförelsen görs utifrån samma månader från år till år (dvs januari jämförs med januari, februari jämförs med februari, etc) – då månaderna pga naturliga omständigheter skiljer sig avsevärt från varandra ur migrationssynpunkt.

Görs jämförelsen mellan antalet asylansökningar gjorda i januari 2016 med de senaste årens januarimånader (2009-2015) framgår det tydligt att migrationskrisen inte på något sätt är över – tvärtom visar siffrorna på att vi befinner oss mitt i den.

Antal asylansökningar i januari:

år 2009 – 1932 st
år 2010 – 2226 st
år 2011 – 1963 st
år 2012 – 2717 st
år 2013 – 3802 st
år 2014 – 4451 st
år 2015 – 4896 st
år 2016 – 4172 st

Myndigheter, kommuner och landsting som redan idag har svårt att klara av situationen kommer att få ännu tuffare att klara av sina uppgifter framöver. Besparingarna inom skolan, vården och omsorgen kommer att fortsätta, liksom de otillräckliga satsningarna på polis och försvar etc.

Sverige behöver en handlingskraftig regering som är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att säkra välfärden och tryggheten i vårt land.

Mikael Strömberg
Redaktör SD-Kuriren