Hem » Opinion » Krönikor » SD är inget enfrågeparti

SD är inget enfrågeparti

image_pdfimage_print

Aftonbladet/Inizio publicerade under onsdagen en opinionsundersökning som visar att Sverigedemokraterna åtnjuter högst förtroende hos väljarna i tre av åtta undersökta frågor – försvar, migration och äldrevård. Vad gäller sjukvården var Sverigedemokraterna snubblande nära en förstaplats och partiet är bland de tre främsta i samtliga åtta undersökta politikområden.

Det innebär på intet sätt att migrationspolitiken har hamnat i bakvattnet, 44 procent av de tillfrågande anser att SD har den bästa politiken på detta område. I ett nyckelområde som skola/utbildning stiger SD:s förtroende från 4 till 16 procent. En fyrdubbling alltså, på ett område som upplevs som viktigt av väljarna och där även andra partier försöker profilera sig.

Alla opinionsundersökningar ska tolkas med försiktighet, vi vet ju att olika opinionsinstitut kan ge helt olika svar på samma fråga. Inizio brukar placera sig nära ”mitten” bland opinionsinstituten vad gäller stödet för Sverigedemokraterna, några procentenheter efter YouGov och Sentio. Man bör dock notera den mycket stora förskjutning i samtliga frågor som skett sedan 2014, konsekvent till SD:s favör. Självklart hänger detta samman med ett ökat väljarstöd, men det säger också något om hur väljarna ser på partiet. Resan från migrationskritisk uppstickare till brett parti har gått snabbt.

Detta punkterar alltså föreställningen att SD skulle vara ett ”enfrågeparti” och liknande, väljarna håller i alla fall inte med. Det är också hoppfullt och uppmuntrande att många för det första tar sig tid att ta reda på mer om partiets politik och för det andra gillar det de ser.

Det är också ett utmärkt betyg åt alla som på ett eller annat sätt arbetar med att bredda och ytterligare förbättra partiets politik. Det är ett arbete som ofta sker i skymundan där intresset från media brukar vara begränsat. Dessbättre är vi inte så beroende av mediernas välvilja för att nå ut längre, ordet förs vidare av engagerade gräsrötter på nätet och runt köksbord.

Lena Mellin på Aftonbladet kallar undersökningen ”den mest skrämmande opinionsmätning jag har läst i hela mitt liv”. Det skulle vara intressant att veta om hon uttalar sig som representant för media eller för Socialdemokratin. Det spelar ingen roll, det Mellin anser vara skrämmande måste ju vara bra.

Tomas Brandberg
Politiskt sakkunnig