Hem » Nyheter » Svar till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Svar till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

image_pdfimage_print

Nyligen mottog Sverigedemokraterna ett öppet brev från styrelsen för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Frågeställningen rörde Sverigedemokraternas inställning till parasporten och grundade sig i ett antal negativa kommentarer som en enskild individ nyligen gav uttryck för. Brevet är nu besvarat (se nedan) och självklart delar vi den inställning som brevförfattarna har, att paralympier är hjältar. De visar sannerligen att det omöjliga är möjligt och man ska med rätta vara stolt över Sveriges insatts i paralympics i Rio de Janeiro.

Bästa Margareta Israelsson och Johan Strid,

Å Jimmie Åkessons vägnar vill jag tacka så mycket för ert brev. Jag vill inleda med att dela er inställning att paralympier är hjältar. De visar sannerligen att det omöjliga är möjligt och ni ska med rätta vara stolta över Sveriges insatts i paralympics i Rio de Janeiro.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att människor med olika former av funktionsnedsättning, kan delta i samhället på samma villkor som människor fria från detta, oavsett om det gäller idrott, arbete eller andra delar av samhället.

Därför driver vi även politik som avspeglar just detta. Vad gäller just idrotten kan jag som exempel nämna att vi i vår kommande budgetmotion poängterar att det nu är dags för en större översyn av behoven för parasporten och allas tillgång till idrottsutövande.

Vi föreslår även generella anslagshöjningar för att stimulera idrottsrörelsen samt avser att i samband med vår budgetpresentation inom kort, även presentera vissa nyheter, en del  kopplad till just parasporten.

För vårt parti är det centralt med ett inkluderande samhälle, inte minst för funktionsnedsatta och Jimmie Åkesson hoppas att ni under hösten är öppna för ett möte med oss för att vidare diskutera hur tillgängligheten inom idrotten kan bli än bättre?

Vad gäller frågan om individen som har uttryckt sig nedlåtande mot idrottare med funktions-nedsättning, så är det en syn som inte är förenlig med Sverigedemokraternas. Då ärendet inte är färdigbehandlat, kan jag inte uttala mig mer detaljerat än att vi starkt tar avstånd från hans kommentarer.

Med detta svar hoppas jag att vi får tillfälle att träffas under hösten och att det står klart att de fällda kommentarerna som ni syftar på i ert brev, inte är Sverigedemokraternas värderingar.

Med vänliga hälsningar
Mikael Eriksson
Politisk sekreterare till Jimmie Åkesson