Hem » Partinytt » Delar av bevisningen mot William Hahne om medlemsregistret

Delar av bevisningen mot William Hahne om medlemsregistret

image_pdfimage_print

De senaste dagarna har det pågått en strid mellan Sverigedemokraterna och vissa företrädare från bland annat ungdomsförbundet SDU. En stor del av striden har förts inför öppen ridå då företrädare från SDU valt att föra dialogen genom media. Bakgrunden till detta handlar om att medlemsutskottet har initierat en utredning mot William Hahne och Gustav Kasselstrand, samt ytterligare ett antal personer.

Enligt Hahne och Kasselstrand är utredningen helt grundlös. De beskyller istället Sverigedemokraterna för att utöva ett maktspel och har hela tiden hänvisat till att bevis för deras skuld saknas.

Sverigedemokraterna har i sin tur hänvisat till pågående utredning, att inga enskilda ärenden ska kommenteras, och att man därför vill vänta med att presentera de bevis man besitter tills utredningarna är klara.

På grund av ett alltmer infekterat och hätskt tonläge väljer dock Sverigedemokraterna nu att i ett av fallen tillfälligt frångå policyn om att inte kommentera pågående ärende. Därför släpps nu delar av den bevisning som rör William Hahnes fall.

Hanhe har enligt anklagelserna använt sig av medlemsregistret för att gynna sin egen kandidatur till Sverigedemokraternas ordförandeskap i Stockholm, vilket är straffbart enligt personuppgiftslagen (PUL) och strider grovt mot Sverigedemokraternas stadgar.

Hahne har dock vid ett flertal tillfällen nekat till anklagelserna kring medlemsregistret:
I Expressen den 16 februari samt i Dagens Nyheter den 17 februari, kallar han anklagelserna för grundlösa. Till Dagens Nyheter säger Hahne att han inte haft tillgång till något register.

Den 16 februari berättar Hahne på sin Facebook-sida, att han på en direkt fråga nekat en person som arbetar åt partiledningen om påståendet att han skulle haft tillgång till ett medlemsregister för att kalla medlemmar till ett möte i Stockholms stad.

Den 26 februari bekräftar Hahne på sin Facebook-sida att han hållit ett möte för ett fyrtiotal utvalda personer. Samtidigt skriver Hahne att han ”verkligen inte använt sig av något medlemsregister” för att kalla till detta möte.

Bevisningen är dock tydlig och anklagelserna mot William Hahne är korrekta. Ett utdrag ur en mail-konversation påvisar tydligt att Hahne har haft tillgång till det medlemsregister han tidigare har förnekat innehavandet av. Flertalet medlemmar bekräftar också att de blivit kontaktade av Hahne utan att de delgivit honom sina kontaktuppgifter.

bakground 213x