Hem » Partinytt » Angående samarbete i EU
image_pdfimage_print

Dagens industri publicerade i morse en artikel där de hävdar att Sverigedemokraterna är ”på väg att ansluta sig till högerextrema Nationella Fronten i EU-parlamentet”. Flera andra medier har hakat på och gjort gällande att partiet nu har valt grupp inför inträdet i parlamentet. Detta är felaktigt, och för att reda ut vad som egentligen sagts presenteras nedan ett utdrag ur den intervju som gavs, såväl i ljudfil som i en ordagrant återgiven version.

Det är anmärkningsvärt att merparten av Jimmie Åkessons svar har klippts bort på ett sådant sätt att resonemang försvinner och helhetsbilden av de svar som ges ändras. Det framstår som om partiet endast ser ett alternativ och väljer att ansluta sig till detta. Det framstår vidare som om Åkesson meddelar att Front National utan förbehåll rör sig i en ”modern och ganska fräsch” riktning när han i själva verket talar om att detta gäller i jämförelse med hur det tidigare har varit. DI:s reportrar har också valt att flytta delar av svar från en fråga till en annan på så sätt att de ger sken av att partiet bedömer Front National på ett annat sätt än Dansk Folkeparti eftersom man inte skulle vara välkommen i någon annan grupp.

Partiets inställning har inte ändrats, samtal pågår med många partier och det parti som ligger oss närmast och med vilket vi har den relation vi är mest måna om att vårda är fortfarande Dansk Folkeparti. Detta framkommer tydligt för var och en som lyssnar på intervjun i sin helhet. 

Jimmie Åkesson själv kommenterar:

– Jag har i mängder av intervjuer, även denna, gjort klart att Sverigedemokraterna inte tagit något beslut om grupptillhörighet inom arbetet i Europarlamentet efter valet. Detta ställningstagande har på intet sätt förändrats. Vi fortsätter att föra samtal med olika partier i Europa men på grund av att det idag är oklart vilka alternativ partiet kommer att ha är det idag omöjligt att ta ställning. När vi vet om vi kommer att gå med i någon grupp eller kommer vara grupplösa kommer vi att meddela detta. I samtalet med Dagens Industri gjorde jag klart allt detta varför det är beklagligt att tidningen väljer att klippa bland mina uttalanden för att stärka sin egen tes.

Ljudfilen: 

Intervjun i text:

Vilken partigrupp lutar det åt att ni kommer att ansluta er till efter EU-parlamentsvalet?

Vi vet ju inte vilka partigrupper som finns efter valet, så det lutar väl egentligen inte åt någonting utan vi har kontakter med ett antal partier i Europa, vi sonderar terrängen. Och vi vet ju att det finns ett intresse från Frankrike till exempel att bilda en stor grupp men det verkar inte vara särskilt stort intresse från andra partier. Så vi vet liksom inte, men det vi har sagt är att det parti vi har närmast relationer till i Europa det är Dansk Folkeparti. De är viktiga för oss och den relationen är viktig för oss och det är den även inom ramen för det nordiska samarbetet i Nordiska rådet och så. Men vi vet inte var vi är välkomna, vi vet inte vilka grupper det finns och vi vet väldigt lite om europeiska partier.

Men som du pratade om Frankrike och Nationella Fronten, de vill ju bilda någon form av ny gruppering. Kan du tänka dig att ingå i samma grupp som Nationella Fronten?

Jag kan inte svara ja eller nej på den frågan. Vi vet fortfarande för lite dels om vilka partier som är intresserade av att ingå i den här gruppen, dels om de partier vi ändå vet kommer ingå vet vi inte heller så jättemycket om. Nationella Fronten till exempel är ett sådant parti som har, ja det finns en historia som väldigt många har synpunkter på och även jag. Men det finns också, kan jag tycka att man kan se nu med Marine Le Pen som ny partiledare och som verkligen har tagit strid mot den här gamla bunkerfalangen i partiet och även sin egen far som hamnat på olika sidor i det här, där hon vill driva partiet i en modern, ganska fräsch riktning tycker jag, i jämförelse. Och det är klart att det är intressant att titta på var den utvecklingen slutar men hur stabil den här utvecklingen är, hur trovärdig är den – det vet vi inte, det försöker vi ta reda på.

Men kommer det besked före valet?

Vi vet ju inte vilka grupper som finns så, de här grupperna som, gruppen eller grupperna som vi kan bli aktuella för kommer förmodligen inte att finnas.

Så väljarna kommer inte att få veta om ni kommer att ansluta er till Nationella Frontens grupp eller den grupp där Dansk Folkeparti?

Det besked jag kan ge till väljarna nu det är: vi kommer inte att ansluta oss till någon grupp där vi inte känner oss bekväma. Där vi känner att här finns det tveksamheter, här kan vi inte… de här kan vi inte samarbeta med.

Men just med Nationella Fronten känner du… har du inga problem med?

Jag vet inte, utan vi försöker ta reda på så mycket som möjligt om dem.

Men alltså Kent Ekeroth sitter ju med i den här arbetsgruppen som…

Nej

… arbetar…

Nej

… förbereder bildandet av detta, jag menar undersöker…

Det är ingen arbetsgrupp utan det är ju en partigrupp, ett parti han är med i, ett europeiskt parti där han sitter just för att få den här informationen.

Men vad är det då som lockar? Uppenbarligen så – alltså vad är det som lockar i den här Nationella Frontens grupp alltså även med dem, i det här, som du benämnde som deras nya fräscha sida?

Ja vem som lockar… Utan det är väl snarare så att vill man ha inflytande i Europaparlamentet, vill vi få med personer i utskotten och vill ha de här resurserna och vill vi ha talartid i parlamentet, då måste vi tillhöra en grupp.

Och det där kan bli en stark grupp?

Det skulle det kunna bli. Nu ser det inte ut som att det blir detta. Det finns så väldigt många olika… alltså det är extremt komplext det här. Det handlar om personliga relationer och personliga konflikter. Det är politiska konflikter. Det är en väldig soppa det här som gör att det… Vi är inte främmande för att bli grupplösa av den anledningen att vi vet för lite. Och är det så att vi inte känner oss bekväma då blir vi hellre grupplösa.

Men kort bara, hur kommer det att ni inte gör samma bedömning som Dansk Folkeparti som redan på förhand har sagt att Nationella fronten är inte ett alternativ?

Därför att vi vet inte vad vi är rädda om. Alltså det man säger om Nationella Fronten i Sverige säger man om oss i Frankrike. Vi har inte det bästa ryktet ute i Europa heller. Det är inte så att vi kan välja och vraka med vilket… mellan vilka partier vi vill samarbeta med. Av samma skäl som partiet är tveksamma till andra partier, andra länders partier. Vill vi tillhöra en grupp så är det förmodligen en vi har att välja på, om man ska se det krasst, det är så.

Nu är det bara ett val att välja på?

Ja som det verkar just nu så är det så. Kanske två. Och då är det klart att då är det väldigt viktigt för oss att få veta så mycket som möjligt om de eventuella partier som kommer att ingå i den gruppen.

För de signaler ni har fått är att ni inte är välkomna i den grupp som Dansk Folkeparti sitter i?

Nej, vi har inte fått några signaler därifrån och vi träffar även partier som absolut inte är aktuella för den här gruppen utan som snarare i den här då, som sitter i andra grupper och så. Men det finns alltid någon, som av personliga skäl eller av politiska skäl eller några andra skäl har några problem med något annat parti att ”den där kan jag inte samarbeta med därför att…” och så vidare. Och det är väldigt mycket så och det är ganska småaktigt på den här nivån och därför så är det jättesvårt att veta. Vi kan inte ge besked och det främsta skälet är att vi vet inte vilka grupper som finns och vilka partier som kommer att ingå i dem.

Ni är ju i grunden väldigt kritiska till EU, kan du berätta varför?

Ja vi är ju i grunden ett nationalistiskt parti, och det är ju utgångspunkten för vårt, vårt motstånd egentligen mot den här överstatliga unionen. Att vi tycker att alla folk har rätt att vara herrar i eget hus och det är väldigt viktigt för nationalisterna att inte andra länders politiker har större inflytande över lagstiftningen i Sverige än vad jag, till exempel, har, som sitter i Sveriges riksdag.